Port Forwarding instellen op een router: 6 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)

Pdf downloaden

Over de auteur

Pdf downloaden

In dit artikel:

Stappen

Tips en waarschuwingen

Gerelateerde artikelen

Bronnen

Met Port Forwarding kun je bepaalde poorten openen op je thuis- of bedrijfsnetwerk die normaal gesproken geblokkeerd zijn door je router. Dit kan handig of zelfs noodzakelijk zijn om te kunnen gamen, voor downloaden van torrent-bestanden of voor andere programma's die die toegang nodig hebben tot bepaalde poorten. Volg de stappen in dit artikel om te leren hoe je Port Forwarding kunt instellen, onafhankelijk van je besturingssysteem.

Stappen

Pdf downloaden

 1. 1

  Typ het IP-adres van je router in de adresbalk van je browser. Hiermee open je de configuratiepagina van je router. Bij de meeste routers is dit adres 192.168.0.1, 192.168.1.1 of 192.168.2.1. Kijk anders in de gebruiksaanwijzing van je router of doe het volgende:

  • Windows: open een opdrachtpromptvenster (bijvoorbeeld door "cmd" in het zoekvenster te typen) en typ ipconfig /all. het IP-adres van de router is meestal hetzelfde als het adres naast "Default Gateway".
  • Mac: Open Terminal (Programma's > Hulpprogramma's) en typ netstat -nr.
  • Linux: Open Terminal en typ route.
 2. 2

  Geef je gebruikersnaam en wachtwoord op. Als je dit nog nooit hebt aangepast zijn dit de meest waarschijnlijke inloggegevens:[1]

  • Linksys-routers: "admin" is zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord.
  • Netgear-routers: "admin" is de gebruikersnaam en "password" is het wachtwoord.
  • Andere routers: laat de gebruikersnaam leeg en typ "admin" als wachtwoord.
  • Je kunt ook online zoeken naar de standaardwachtwoorden, bijvoorbeeld op de site RouterPasswords.com.
  • Als je je inloggegevens bent vergeten kun je de router resetten met de resetknop. De router wordt dan weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
 3. 3

  Zoek naar de sectie Port Forwarding. Bij elke router zal het er net anders uitzien. Soms staat er Port Forwarding, maar de juiste sectie kan ook de naam Applications, Gaming of Virtual Servers hebben. Als je dit allemaal niet kunt vinden, ga dan naar de Advanced settings en kijk of er een subcategorie is met de Port Forwarding.

 4. 4

  Zoek een vooraf ingestelde instelling. Bij veel routers kun je klikken op een menu, waarmee een lijst tevoorschijn komt met bekende applicaties. Als je de poort voor een van deze applicaties wilt openen, maak dan hier je keuze.

 5. 5

  Maak zelf een instelling aan. Als het programma dat je wilt toevoegen niet in de lijst staat, moet je zelf een instelling aanmaken. Bij verschillende routers zal het net anders werken, maar je hebt altijd dezelfde informatie nodig om de instelling aan te maken.

  • Voer een naam in van de instelling. Geef het een naam die te maken heeft met het programma zodat je later weet waar het voor is.
  • Kies het type service. Dit kan TCP, UDP of een combinatie zijn. De keuze is afhankelijk van het programma waarvoor je een poort wilt openen. Als je het niet zeker weet kies je voor de combinatie TCP/UDP.
  • Selecteer de poorten die je wilt gebruiken. Als je slechts een poort wilt openen vul je hetzelfde nummer in bij Start en End. Als je een reeks poorten wilt openen (bijvoorbeeld 5 opeenvolgende poorten), dan kies je bijvoorbeeld voor 3784 bij Start en 3788 bij End.
  • Selecteer het interne IP-adres waarnaartoe je de poort wilt openen. Dit is het IP-adres van de computer waar het programma op draait waarvoor je een poort wilt openen.
 6. 6

  Bewaar je instellingen. Dit doe je met een knop waarop staat Apply of Save. Het zou kunnen dat je daarna eerst je router opnieuw moet opstarten.

  Advertentie

Tips

 • Iedere keer dat je router aan- of uitgeschakeld wordt krijgt je computer wellicht een ander IP-adres. Als dit het geval is, ga dan naar de configuratiepagina van de router en wijzig de informatie in het Port Forwarding-gedeelte. Om dit te voorkomen kun je ook een statisch IP-adres instellen.
 • Zoek uit welke poorten geopend dienen te worden voor jouw specifieke game. Soms heb je zowel TCP- als UDP-poortnummers nodig.
  • De poorten die je open moet zetten voor BitTorrent zijn TCP-poorten 881-6889.
  • Voor de meeste games op PS3 of Xbox 360 moet je poorten 5223 en/of 3074 openzetten.
 • Sommige routers hebben een functie met de naam "trigger port", hiermee kunnen games gewoon draaien zonder het IP-adres te veranderen. De functie houdt de uitgaande verbindingen van de game in de gaten en kan automatisch poorten openen. Deze functie moet meestal wel eerst worden aangezet in de configuratiepagina van de router.
 • Let erop dat je alle cijfers correct invult. Een verkeerd ingevuld poortnummer zal ervoor zorgen dat het programma niet correct werkt.
 • Deactiveer je firewall als het niet lukt. Vooral firewalls van Norton en soortgelijke firewalls kunnen problemen opleveren bij Port Forwarding. Gebruik in plaats daarvan lieer de firewall van Windows.
 • Je kunt met Port Forwarding altijd maar één specifieke poort tegelijkertijd openzetten voor één specifieke computer. Als je dezelfde poort open wilt zetten voor een andere computer zul je eerst de eerdere instelling moeten verwijderen.
 • Zoek in de handleiding van je router voor details over hoe je de configuratiepagina opent en hoe je op jouw model Port Forwarding precies instelt.

Advertentie

Waarschuwingen

 • Als je computer een laptop is en je verandert de IP-adresinstellingen zul je de instellingen weer op automatisch moeten zetten als je wilt inloggen op een wifi-verbinding buitenshuis. Als je weer thuiskomt kun je de instellingen weer terugzetten naar handmatig zodat je weer gebruik kunt maken van Port Forwarding. Als je dat niet doet kan je laptop niet verbinden met de hotspot.
 • Let erop dat je nooit alle poorten op je router openstelt. Dit stelt hackers in staat om makkelijk toegang te krijgen tot je netwerk.
 • Maak geen gebruik van een server bij je thuis als je niet precies weet hoe je een server dient te beveiligen. Hackers kunnen makkelijk inbreken op slecht beveiligde servers om de server te gebruiken voor criminele activiteiten.
 • Gebruik altijd anti-virussoftware, anti-spyware, anti-adware en firewallbescherming.
 • Als je erachter komt dat je kunt inloggen op je router met het standaardwachtwoord, verander dit dan zo snel mogelijk, anders bestaat er een beveiligingsrisico.
 • Als je alle poorten openzet op je router of helemaal geen router gebruikt, zorg dan wel dat de firewall op je computer goed werkt.
 • Je computer kan geen inkomende verbindingen accepteren in de sluimerstand of helemaal uit. De meeste computers gaan automatisch in de sluimerstand als je ze een tijdje niet gebruikt. Stel de computer eventueel zo in dat alleen het beeldscherm na een tijdje uitgaat.

Advertentie

Benodigdheden

 • Een router
 • Een netwerk (LAN)
 • Internetverbinding

Over dit artikel

wikiHow is een wiki, wat inhoudt dat veel van onze artikelen meerdere auteurs hebben. Aan dit artikel hebben 41 mensen bijgedragen, waarvan een aantal anoniem. Dit artikel is 91.894 keer bekeken.

Categorieën: | Netwerk

In andere talen

Engels

Frans

Spaans

Duits

Portugees

Chinees

Russisch

Indonesisch

Arabisch

Hindi

Thai

Turks

Koreaans

 • Afdrukken

Deze pagina is 91.894 keer bekeken.

Port Forwarding instellen op een router: 6 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 5316

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.